'Terug Naar Rwanda' wint de HA! van Humo

Geplaatst op: 26/11/2019

Met de HA! van Humo bekroont weekblad Humo het meest beklijvende programma van het afgelopen jaar.

'Terug naar Rwanda' was in het goede gezelschap van negen andere mooie programma's en kreeg van de jury volgende commentaar mee:

In ‘Terug naar Rwanda’ keerden overlevers terug naar de ‘plaats van ontgoocheling’. Ze werden er geconfronteerd met hun herinneringen, maar ook met de overkant: ze gingen in gesprek met de moordenaars van hun familie, of met de Belgische blauwhelmen die hen onverhoeds in de steek gelaten hadden, of – in het geval van de nabestaanden van de tien gesneuvelde Belgische soldaten – met de toenmalige bevelhebber.

Het resultaat, telkens weer: pijn en pracht. Voor de camera stonden mensen die even kwetsbaar als moedig waren, en probeerden te begrijpen wat ze niet wilden begrijpen. En achter de camera stonden mensen die naar de onvertelde geschiedenis wilden tasten, en inzoomden op het veelzeggende detail in plaats van roekeloos de onvermijdelijke tranen te exploiteren. Tussen de gruwel en de weerloosheid kringelden schoonheid, ontroering en troost op, samen het reddingsvest van de gekwetste mens.

Er bereiken ons onheilsberichten over de journalistiek: dat prachtige pak zou in deze tijd vooral gedragen worden door lui die alles weten van content optimization en cost per view, en niets van kwetsbare verhalen en hoe die te vertellen. Maar zolang er makers zijn die in ‘Terug naar Rwanda’ volharden, zolang er – merci, De chinezen – een productiehuis is dat zo’n programma liefdevol beademt, en zolang er – dank je wel, Canvas – een zender is die het omarmt, hebben de pafferige marketeers niet gewonnen.

Dat alles noopt de Humo-redactie tot een uitspraak die ze doorgaans alleen doet wanneer er al enkele duimen whisky uit het glas zijn, maar die ze nu nuchter en beslist articuleert: ‘‘Terug naar Rwanda’ is een Vlaamse productie met onbetwistbare internationale klasse. Ze moet de wereld rond.’